30/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5รายการ

21/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ 21/6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดย […]
20/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ 20/6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 […]
08/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู

08/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารห้องสมุดและซ่อมแซมผิวถนน

25/12/2018

ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด ซ่อมผิวถนน 25/12/2561

25/12/2018

ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 25/12/2561

Attachments ประกวดราคาจ้าง […]
08/08/2018

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 6 รายการ

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ 6 […]
20/07/2018

ยกเลิกประกาศ19/7/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน6รายการ 20 ก.ค 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัด […]
19/07/2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6รายการ 19/7/2561

ประกวดราคาครุภัณฑ์จำนวน 6 […]