รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
26/12/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
13/01/2018
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศตามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ประกาศรับสมัครลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดดังนี้  >> รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์

Attachments

ใส่ความเห็น