สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 5-6ตุลาคม 2561
10/10/2018
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2561
25/11/2018
Show all

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 11/11/2561

thumbnail_IMG_2371 thumbnail_IMG_2390 thumbnail_IMG_2403 thumbnail_IMG_2404 thumbnail_IMG_2405 thumbnail_IMG_2406 thumbnail_IMG_2407 thumbnail_IMG_2408 thumbnail_IMG_2411 thumbnail_IMG_2412 thumbnail_IMG_2415 thumbnail_IMG_2418

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียน
โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น การตัดผม การกัดลายกระจก การทำขนมพื้นบ้าน ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา โรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อ โรงเรียนราชกรูดวิทยา สร้างขึ้นเมื่อปี 2522 บนเนื้อที่ 100 ไร่ เมื่อปี 2547 ได้เกิดสึนามิขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างอาคารใหม่ และพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 305 คน

ใส่ความเห็น