ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกดังนี้

  1. ภาษาไทย    2    อัตรา
  2. ภาษาอังกฤษ    1    อัตรา
  3. คอมพิวเตอร์    1    อัตรา
  4. วิทยาศาสตร์    1    อัตรา
  5. ดนตรีศึกษาหรือดนตรีสากล    1    อัตรา

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

ใส่ความเห็น