ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

68 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000

เบอร์โทรศัพท์: 077-880-891

เบอร์แฟกซ์: 077-810968

แบบฟอร์มติดต่อเราออนไลน์

ผู้ดูแลระบบ

นางสาววรินทร์ญา อินชูใจ

092-5450107

E-mail: rpk38@rpk38.ac.th