13/11/2019

กิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวเปี่ยมสุข

13/11/2019

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562

07/10/2019

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2562

25/09/2019

Patong Boxing Sainamyen RD.

25/09/2019

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปี2562

25/09/2019

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19/09/2019

รับประกาศนียบัตรDARE และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปี 2562

16/09/2019

งานมุทิตาจิต ชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์

16/09/2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 9-13/9/2562

16/09/2019

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม