07/12/2018

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 4 ธันวาคม 2561

25/11/2018

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2561

13/11/2018

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 11/11/2561

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ อง […]
10/09/2018

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยาเสพติด 29-31 สิงหาคม 2561

12/07/2018

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 12/7/2018

11/06/2018

กิจกรรมทักษะอาชีพ

08/03/2018

กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

07/09/2017

วันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 23 สิงหาคม 2560

07/09/2017

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานปีการศึกษา 2560 21 สิงหาคม 2560

07/09/2017

เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด17-19 สิงหาคม2560