16/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16/9/2562

09/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9/9/2562

13/08/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 13/8/2562

02/08/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 1/8/2562

01/08/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 1/8/2562

24/07/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24/7/2562

30/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5รายการ

21/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ 21/6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดย […]
20/06/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ 20/6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 […]
08/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู