ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ 20/6/2562
20/06/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5รายการ
30/06/2019
Show all

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ 21/6/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารน้ำตาลทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารและน้ำตาลทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรุงอาหาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อส่งเสริมอาหารกลางวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องอัดสำเนา

Attachments

ใส่ความเห็น