ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
10/01/2018
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 7ก.พ 2561
07/02/2018
Show all

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศตามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ประกาศรับสมัครลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดดังนี้  >> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Attachments

ใส่ความเห็น