ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4/3/2563
04/03/2020
การสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง
02/05/2020
Show all

ประกาศโรงเรียน (ปิดกรณีพิเศษ) 18 มีนาคม 2563

แจ้งนักเรียนทุกคนงดการมาฟังผลการสอบและการสอบแก้ตัวให้ไปดำเนินการสอบหลังเปิดภาคเรียน และให้นักเรียนชั้น ป6 ม.3 และม.6 มารับหลักฐานการจบในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา08.30-11.00 น.

ใส่ความเห็น