ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
19/07/2018
ยกเลิกประกาศ19/7/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน6รายการ 20 ก.ค 2561
20/07/2018
Show all

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6รายการ 19/7/2561

ประกวดราคาครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ใส่ความเห็น