25/12/2018

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 25ธ.ค.2561

23/12/2018

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38

21/12/2018

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

21/12/2018

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21/12/2018

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

07/12/2018

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 4 ธันวาคม 2561

25/11/2018

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2561

13/11/2018

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 11/11/2561

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ อง […]
10/10/2018

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 5-6ตุลาคม 2561

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเร […]
10/09/2018

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยาเสพติด 29-31 สิงหาคม 2561

IEPplanform

Attachments