22/01/2019

กิจกรรมปลูกผักของนักเรียน 22/1/2562

22/01/2019

กิจกรรมปลูกผักของนักเรียน 22/1/2562

13/01/2019

กิจกรรมBig Cleaning Day

13/01/2019

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2562

08/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู

08/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารห้องสมุดและซ่อมแซมผิวถนน

08/01/2019

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพาะถั่วงอกออร์แกนิกส์

04/01/2019

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

03/01/2019

กิจกรรมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุก

03/01/2019

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2562