26/12/2018

กิจกรรมวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประจำปี 2561 26/12/2561

25/12/2018

ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด ซ่อมผิวถนน 25/12/2561

25/12/2018

ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 25/12/2561

Attachments ประกวดราคาจ้าง […]
25/12/2018

กิจกรรมในเดือนธันวาคม 2561

25/12/2018

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 25ธ.ค.2561

23/12/2018

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38

21/12/2018

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

21/12/2018

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21/12/2018

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

07/12/2018

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 4 ธันวาคม 2561