08/03/2018

กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

07/02/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 7ก.พ 2561

ประกาศรับสมัครรับนักเรียนป […]
13/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเค […]
10/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเค […]
26/12/2017

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเครา […]
07/09/2017

วันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 23 สิงหาคม 2560

07/09/2017

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานปีการศึกษา 2560 21 สิงหาคม 2560

07/09/2017

เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด17-19 สิงหาคม2560

25/01/2017

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 *25/01/2560

  รับสมัครนักเรียนใหม […]
08/11/2016

วิดิทัศน์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช