18/06/2020

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

21/05/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

20/05/2020

การรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63

16/05/2020

ช่องทางการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

📢📢 ปร […]
14/05/2020

ประกาศขอทบทวนการเปิดการเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

02/05/2020

การสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง

https://forms.gle/gBHU65j6 […]
19/03/2020

ประกาศโรงเรียน (ปิดกรณีพิเศษ) 18 มีนาคม 2563

04/03/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4/3/2563

04/03/2020

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

18/02/2020

ใบสมัครเข้าเรียน